Contacto

Enderezo:

Asociación de Desarrollo Local DELOA
Lugar de la Esclavitud, s/nº
15980 Padrón
(A Coruña)

Contacto

e-mail:deloa@deloa.es
T.: + 34 981 817 000
F.: + 34 981 817 001

Horarios

Inverno

Mañás: luns – venres: 09:00-14:45

Tardes: Luns, martes e xoves: de 16:00 a 18:30 horas. Mércores: de 15:00 a 17:00 horas. Venres: pechado.

Verán

luns – venres: 08:00-15:00


Datos persoais

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS NAS COMUNICACIÓNS DESDE A WEB

Unha vez enchido o formulario de comunicación e realizado o posterior envío, presta o seu consentimento inequívoco para o tratamento dos seus datos persoais de acordo co establecido nos parágrafos seguintes:

• Os seus datos serán incluídos nun ficheiro debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. O responsable do devandito ficheiro é a ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO LOCAL DELOA, con CIF G15817935 e domicilio social na Escravitude, s/n. CP 15980 Padrón. A Coruña.

• A información que nos facilite utilizarase para xestionar a súa consulta ou suxestión, controlar o número de solicitudes recibidas e a súa tipoloxía, así como para realizar estatísticas de uso.

• Se desexa exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición poderá facelo dirixíndose á Escravitude, s/n. CP 15980 Padrón. A Coruña.

• Para que poidamos atender correctamente o exercicio dos seus dereitos, recomendámoslle que dirixa as súas peticións por correo certificado ou calquera outro medio que acredite o seu envío e recepción, achegando fotocopia do DNI e indicando o enderezo e outros datos de contacto, como teléfono ou e-mail, para que poidamos contactar con vostede.