Dinamización e promoción das IXP de viños de Galicia

Levouse a cabo a través de dous proxectos de cooperación, que tiñan por finalidade impulsar as Indicacións Xeográficas Protexidas de viño galegas, a través dun proceso de dinamización e participación que reforce a posición social do sector e a presenza dos viños nos diferentes mercados.

Socios

Integran este proxecto de Cooperación 6 Grupos de Desenvolvemento Rural galegos.

GALICIA
Asociación de Desenvolvemento Rural Pontevedra-O Morrazo (Coordinador)
Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural (anualidades 2021-2022)
Asociación de Desarrollo Local Deloa
Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas-Betanzos”
Asociación de Desenvolvemento Rural Comarca de Ourense
Grupo de Desenvolvemento Rural Salnés-Ulla-Umia
Asociación de Desenvolvemento Rural Montes e Vales Orientais (anualidades 2022-2023)

Ademais dos socios integrantes, o proxecto conta coa participación activa e contribución ao financiamento dos propios operadores das diferentes IXP. En concreto conta coa colaboración de adegas que se distribúen nas 5 Indicacións Xeográficas Protexidas de Galicia.

Actividades Realizadas

No marco do proxecto, a Asociación de Desarrollo Local Deloa, desenvolveu, no seu ámbito territorial, as seguintes actividades:

Xornada sobre a Lei de recuperación da terra agraria. Rianxo, 25 de maio de 2022.

Túnel do viño. Pazo de Goiáns, Boiro, 28 de maio de 2022.