Os Estatutos da Asociación de Desarrollo Local DELOA son as reglas fundamentais do seu funcionamento e son vinculantes para os seus socios, que ingresaron na asociación de forma voluntaria.