DELOA elaborou e deseñou unha guía, que recolle os datos fundamentais das axudas LEADER 2014-2020 e proporciona dun xeito claro toda aquela información que sexa de utilidade aos beneficiarios potenciais. Información que axude aos mesmos a construír os proxectos que respondan ás prioridades da estratexia.