Os órganos de gobierno da Asociación son a Asamblea Xeral, a Xunta Directiva e as Mesas Sectoriais.

 1. Asamblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación. Estará integrada por todos os asociados.
 2. A Xunta Directiva é o órgano con facultades xestoras, executivas e de representación da Asociación. Está constituida por 20 asociados, 9 pertencentes ao sector público e 11 ao sector privado.
 3. As mesas sectoriais créanse para servir de canle participativo na asociación dos actores implicados no desenvolvemento do territorio e de canle informativo das actividades da Asociación. As mesas sectoriais de Deloa son as seguintes:
 • Mesa das asociacións culturais, veciñais e turismo.
 • Mesa das asociacións de mulleres.
 • Mesa das asociacións de discapacidade e social.
 • Mesa das asociacións empresariais.
 • Mesa das asociacións medioambientais e forestais.
 • Mesa das asociacións xuvenís e deportivas.
 • Mesa do sector público.

O conxunto dos axentes do sector privado terán máis do 51% dos votos.

Membros da Xunta Directiva

Presidenta

 • Sandra Ortega Mera. Fundación Paideia Galiza.

Vicepresidente

 • Manuel González López. Concello de Outes.

Secretario

 • Adolfo Muíños Sánchez. Concello de Rianxo.

Tesoureiro

 • Manuel Ruiz Rivas. Concello de Riveira

Vocais

 • Mª Teresa Villaverde Pais. Concello de Lousame
 • Ramón Tojo Lens. Concello de Rois
 • José Luis Oujo Pouso. Concello de Porto do Son
 • José Santiago Freire Abeijón. Concello de Noia
 • Xosé Lois Piñeiro García. Concello de A Pobra do Caramiñal
 • José Ramón Romero García. Concello de Boiro
 • Mª Carmen Hermida Santamaría. Asociación Misela
 • Purificación Cores Martínez. Asociación de Amas de Casa de Riveira
 • José Luis Torres Colomer. Club Náutico Deportivo de Riveira
 • Elvira Pereira Ageitos. CMVMC de Olveira
 • Francisco Manuel Martínez Gude. Asociación de Empresarios de Riveira
 • Rafael Mirón Sánchez. Asociación Rianxeira de Empresarios
 • Mª Esther Vidal Rodríguez. Asociación AMICOS
 • Francisco Romero Cambeiro. Asociación da Industria da Primeira Transformación da Madeira
 • Cesáreo González Pardal. FEGATUR
 • Xoan España Vidal. Asociación Xuvenil Integrados