Xopark

O proxecto consiste nun centro de ocio infantil, consistente na instalación dun parque de bolas e un campo de fútbol, que se complementa cunha área de espera para os maiores onde se serviran todo tipo de snacks. As novas estruturas psicomotrices e o persoal encargado de seguridade, teñen por obxectivo dar cobertura a nenos e…

Compra transporte adaptado Comarca do Barbanza

A Asociación Agadea adquiriu un novo vehículo que permite trasladar aos usuarios da zona rural do concello á Aula de Estimulación Integral emprazada no núcleo urbano da cidade de Ribeira, para mellorar a accesibilidade das persoas con demencias tipo alzheimer ou outras demencias neurodexenerativas das zonas rurais de Ribeira e arredores. Promotor: AGADEA. Asociación Galega para…

Intervención Arqueolóxica integral de consolidación e restauración da fortaleza de Rianxo “Castelo da Lúa”

O proxecto contempla o acondicionamento e valorización do xacemento arqueolóxico CASTELO DA LÚA, para o que se deseñou un programa de actuacións que pretende descubrir, restaurar e estudar o recinto localizado na península na que se asenta. Non pretende a excavación de novas áreas senón a RESTAURACIÓN E TRATAMENTO das estruturas xa visibles empregando restos…

Servizo de Transporte Adaptado

A Asociación Xuvenil, Cultural, deportiva e de Promoción da Saúde “INTEGRAD@S” adquiriu un novo vehículo que permite trasladar ás persoas con discapacidade intelectual, autismo e mobilidade reducida de todas as idades, da comarca e sobre todo dos núcleos rurais con máis dificultades de accesibilidade e afastados, teñan un servizo de transporte adaptado en condicións e…

Proxecto de Innovación Tecnolóxica a través da adquisición de equipo de corte por auga para industria de pedra

Mármoles Orosa Miguel SL. adquiriu unha máquina de proceso que incorpora a última tecnoloxía que a empresa necesita para lograr unha maior dinamización da produción. Coa compra desta máquina innovarase nos procesos de produción aumentando a produción e optimizándoa. É unha máquina de corte con auga modelo Primus 184. Promotor: Mármoles Orosa Miguel, SL Investimento: 100.000,00…

Plataforma web

O proxecto consiste na creación dunha plataforma de compra-venda de mercadorías relacionadas coa construción, en especial sobrantes de obra e restos de stock de almacéns. Estará dirixida tanto a particulares como a empresas e busca poñer en contacto a vendedores, aos que lle facilitaría a saída de stocks e a venda de materiais sobrantes de…

Instalación dun velatorio en Aguieira (Porto do Son)

A Sociedade Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. vai desenvolver a primeira instalación destas características que opera no concello de Porto do Son. Para o que a empresa acondicionou unha antiga nave como velatorio. Estas novas instalacións dotáronse de catro salas de velación, perfectamente equipadas (cámaras frigoríficas, ar acondicionado, calefacción e mobiliario). Promotor: Pompas Funebres del Noroeste…