O proxecto consiste na compra dunha parcela no polígono industrial de Muros sobre a que se vai a construír unha nave de 850 m2, que acollerá un taller mecánico, que lle permitirá ao promotor desenvolver máis servizos dos que desenvolve na actualidade. Contará cun espazo para exposición de vehículos novos e manterá a compra venta de vehículos de segunda man.

As novas instalacións posibilitarán un incremento da produción de polo menos un 30%, debido á mellora do rendemento e do estado das instalacións

Promotor: JOSÉ RICARDO ROMANI RODRÍGUEZ

Investimento: 263.774,44 €

Axuda Pública: 59.840,78 €

Consolidación de emprego (UTAS): 3,59

Creación de emprego (UTAS): 2

Lugar: Polígono Industrial de Serres (Concello de Muros)

Deixa unha resposta

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment