intervencion_arqueoloxica_castelo_lua
intervencion_arqueoloxica_castelo_lua

O proxecto contempla o acondicionamento e valorización do xacemento arqueolóxico CASTELO DA LÚA, para o que se deseñou un programa de actuacións que pretende descubrir, restaurar e estudar o recinto localizado na península na que se asenta.

Non pretende a excavación de novas áreas senón a RESTAURACIÓN E TRATAMENTO das estruturas xa visibles empregando restos pétreos pertencentes ao Castelo, exhumados nas intervencións arqueolóxicas realizadas e dispostos nunha parcela anexa, para o que se requirirá dun control arqueolóxico, así como da recollida de datos, emisión de informes e tratamento informático dos mesmos.

Promotor: Concello de Rianxo

Investimento: 205.478,56 €

Axuda Pública: 154.725,34 €

Consolidación de emprego (UTAS): 0

Creación de emprego (UTAS): 0

Lugar: Pazo, parroquia de Santa Comba de Rianxo (Concello de Rianxo)