Creación dun xardín sensorial para promover o desenrolo cognitivo e psicomotriz das persoas con diversidade funcional intelectual

A Asociación Ambar, conta, na parroquia de Carreira, concello de Ribeira, co Centro de Recursos da Barbanza, onde se aglutinan distintos servizos: Centros de Atención Diúrna (Centro de Día e Centro Ocupacional) e a OIGO (Oficina para a Igualdade de Oportunidades de Persoas con Diversidade Funcional). A entidade, a través deste proxecto, pretende a creación dun xardín sensorial no entorno do Centro de Atención Diúrna…