plataforma_web
plataforma_web

O proxecto consiste na creación dunha plataforma de compra-venda de mercadorías relacionadas coa construción, en especial sobrantes de obra e restos de stock de almacéns. Estará dirixida tanto a particulares como a empresas e busca poñer en contacto a vendedores, aos que lle facilitaría a saída de stocks e a venda de materiais sobrantes de obras, con compradores, facilitándolles a busca de pezas descatalogadas ou de materiais por metro, unidade ou peza.

Promotor: Desobras y excedentes, SL

Investimento: 25.350,00 €

Axuda Pública: 12.041,25 €

Consolidación de emprego (UTAS): 0

Creación de emprego (UTAS): 1

Lugar: Poza (Concello de Outes)