A través deste proxecto vaise adquirir un novo vehículo que permitirá trasladar ás persoas con discapacidade intelectual, autismo e mobilidade reducida de todas as idades, da comarca e sobre todo dos núcleos rurais con máis dificultades de accesibilidade e afastados, teñan un servizo de transporte adaptado en condicións e poidan recibir todos os servizos de rehabilitación, formación e integración que ofrece a Asociación xuvenil Integrados.

Promotor: Asociación Xuvenil, Cultural, Deportiva, Medioambiental e de promoción da saúde Integrados

Investimento: 21.488,14 €

Axuda Pública: 9.214,41 €

Consolidación de emprego (UTAS): 0

Creación de emprego (UTAS): 0

Lugar: Gándara, Parroquia de Oleiros (Concello de Ribeira)