Evoke

Fundación Paideia Galiza, leva a cabo xunto cos seus socios o proxecto “EVOKE”; un proxecto finaciado a través da OAPEE a través do seu programa de aprendizaxe permanente de “Transferencia de Innovación”(TOI) no intento de mellorar a calidade e o atractivo da formación e educación profesional nos países participantes.

Título:

Enhanced vocational opportunities, knowledge and education: EVOKE

Período de execución:

2 anos (Outubro 2011 – Septembro 2013).

Ámbito do proxecto:

España, Holanda, Noruega, e Lituania,

 

Obxectivo do proxecto:

O obxectivo do proxecto é mellorar o sistema de aseguramento da calidade da orientación profesional mediante a transferencia e a adaptación do modelo da combinación de pezas innovadoras: a metodoloxía para a evaluación sistemática da efectividade dos servicios e o método de retorno social da inversión dos abandonos e persoas en risco de abandoar os estudos en formación profesional inicial.

Os obxectivos concretos do proxecto son:

1. Analizar e permitir que todos os socios comprendan os beneficios do modelo de aseguramiento da calidade da orientación profesional, a súa transferencia e recepción aos países e a comparación coa situación en cada país.

2. Mezcla das innovacións e a adaptación de theim ao servicio de orientación profesional en IVT, así como ás necesidades dos grupos objectivo.
3. A transferencia de unidades transferibles do modelo de aseguramento da calidade para o servicio de orientación profesional na xeografía dos socios.

4. Pruebas e posta a punto do modelo de aseguramiento da calidade dos servicios de orientación profesional no novo entorno da FIV.

5. Resultados da avaliación como parte da recomendación para o futuro desenvolvemento da calidade da orientación profesional.

6. Execución do plan de difusión e explotación a través das comunidades locais, nacionais e internacionais, incluida a formación profesional inicial e os proveedores de orientación profesional, os grupos obxectivo, as partes interesadas, os usuarios potenciais, os interlocutores sociais, e os responsables políticos.