Grundtvig Vitalise

Título do proxecto:

Dinamización das rexións rurais por persoas maiores: VITALISE

 
Introducción:

O programa sectorial Grundtvig ten como meta mellorar a calidade e a dimensión europea da educación de maiores nun sentido amplio, incluíndo o ensino formal, a non formal e a ensinanza informal, incluíndo a autoaprendizaxe.

Duración:

2 anos (Agosto 2011 – Xullo 2013)

Ámbito:

España, Alemania, Austria, Croacia, Estonia, Italia e Eslovaquia.

Obxectivos:

– Ofertar educación especifica para os seniors na área rural tendo en conta a súa situación social/política e as súas oportunidades para traballar e crear un compromiso de voluntariado.
– Reactivar o coñecemento local dos seniors motivándoos para tomar parte nas actividades e asuntos sociais.
– Crear una formación innovadora que perdure e que transforme as comunidades en activas.