Na estratexia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) DELOA 2014-2020 buscouse un desenvolvemento rural equilibrado e sustentable, o que implica compaxinar as esixencias sociais e económicas do desenvolvemento coas funcións mediombientais e culturais do territorio. E na que se recollen as principais posibilidades, oportunidades e necesidades do territorio desde o punto de vista produtivo, económico, cultural, social e equipamentos. O que garantira que as oportunidades de desenvolvemento se axeitaran ás características específicas dos distintos termos municipais. Apostando por un territorio economicamente diversificado, que contribuía ao incremento da calidade de vida e benestar social e ao uso racional dos recursos naturais e culturais.