Faite socio da Asociación de Desarrollo Local DELOA

Ademais de completar a solicitude e ficha de alta como socio con todos os datos, deberás remitir por correo electrónico á Asociación DELOA, a seguinte documentación:

  • Acordo adoptado polo Órgano competente polo que se designa o representante na Asociación.
  • Copia de Estatutos/ Escritura de Constitución.
  • Memoria de Actividades (ao menos dos 12 últimos meses).
  • Ficha de socio debidamente cumprimentada.