transporte_adaptado_barbanza
transporte_adaptado_barbanza

A Asociación Ambar, é promotora e administradora do Centro de Recursos da Barbanza, onde se aglutinan distintos servizos. Dende onde cubre os desprazamentos diarios das 58 persoas que acoden aos servicios de atención diúrna da entidade en modalidade de praza concertada.

A través deste proxecto adquiríronse 2 furgonetas, unha delas con adaptación de plataforma elevadora e a outra con peldaño lateral de acceso. E prestan servicio a persoas con diversidade funcional da comarca (socios ou non) con fin de facilitar os desprazamentos destas persoas que non dispoñen de outro medio de desprazamento.

Promotor: Asociación AMBAR das persoas con diversidade funcional

Investimento: 58.343,46 €

Axuda Pública: 38.266,40 €

Consolidación de emprego (UTAS): 0

Creación de emprego (UTAS): 0

Lugar: A Granxa, parroquia de Carreira (Concello de Ribeira)