POSTA EN VALOR DE ANTIGA PIA, ACONDICIONAMENTO-RECONSTRUCCIÓN DE LAVADOIRO E O SEU ENTORNO

Mellora de condicións de uso, equipamento e posta en valor dunha zona singular da aldea Casas do Porto. Nesta zona emprázase unha antiga pía, que se pretende recuperar e poñer en valor, ademais dun lavadoiro que tamén se vai rehabilitar, co obxectivo de xerar un espazo de reunión e referencia xeográfica, tanto para os propios veciños da aldea como para os sendeiristas e ciclistas que transitan por esa ruta.

TRANSPORTE ADAPTADO

Adquisición dunha furgoneta adaptada de nove prazas, para realizar o servizo de transporte adaptado no concello de Outes. Realizarase o transporte das persoas con discapacidade dende os seus domicilios ata o Centro de Recursos de Valadares (Centro Ocupacional e de Día), ademais atenderanse aquelas demandas que soliciten este servizo para a realización de diversos trámites como: médicos, administrativos, ocio, etc.

CENTRO DE HIDROTERAPIA. REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓNS TRADICIONAIS CON AMPLIACIÓN

Rehabilitación dunha vivenda tradicional e os seus anexos para a posta en marcha dun centro de hidroterapia denominado Spasinho.
A finalidade do proxecto e establecer a hidroterapia como un servizo complementario ao do aloxamento que xa a empresa ten nese mesmo lugar (Cabanas de Albeida), que conta con 50 prazas de aloxamento, así como noutras fincas da contorna, na que dispón dun total de 170 prazas.